Over Ubuntu / About Ubuntu

Ubuntu is een VZW opgericht in Antwerpen in 2007 met als doel het direct en indirect verbeteren van de levensomstandigheden van minderbedeelde personen, HIV+ kinderen en hun verzorgers in Zuid Afrika door het verlenen van financiele, materiele en morele steun. De prioriteiten van de vereniging liggen bij levensonderhoud, scholing, medicatie en ontspanning voor deze kinderen en hun begeleiders.

Blijf of te hoogte van alle Ubuntu ontwikkelingen via Facebook  – Ubuntuvzw

“Ubuntu” (uitspraak: oe-boen-toe) is een woord uit de Zuid Afrikaanse Nguni taal. Het betekent – al wat nodig is om te zijn wat je kunt zijn. Dat houdt in deugden van welwillendheid, genegenheid, samen delen, edelmoedigheid, gastvrijheid, vriendschap en medeleven.

“Ubuntu” houdt in dat we niet alleen op de wereld zijn, dat we alleen door communicatie over en weer binnen onze gemeenschap een volgroeid persoon worden.

Een zin als “alleen door mensen worden we zelf een mens; iemand die er zijn mag”  omvat de mening van “Ubuntu”. Er zijn genoeg bestaansmiddelen als we ze weten te behoeden en delen met elkaar. We kunnen alleen overleven, het goed hebben, als we om elkaar geven, ons om elkaar bekommeren. 

Ubuntu is an NGO that was founded in Antwerp in 2007. Our aim is to improve (directly and indirectly) the living conditions of less fortunate people, especially HIV+ children and their caretakers in South Africa by giving financial, material and moral support. The main priority of the organisation is providing food, schooling, medication and recreation for the children and their caretakers.

The word “Ubuntu” comes from the Nguni language of Southern Africa.  Ubuntu, meaning personhood, embraces the virtues of goodwill, sharing, generosity, hospitality, friendship and compassion.

Ubuntu embraces the belief that individually we cannot prosper, that only through interaction within our community do we become a complete being. 

The phrases “only through people do we become a person” and “I am a person through other people” capture the essence of ubuntu – that there are enough resources for everyone if we learn to protect and share them, and that only through caring can we survive.

Advertenties